Teknik/Säkerhet: Förtydligande om sömnad, broderi och tryck

Teknik/Säkerhet: Förtydligande om sömnad, broderi och  tryck

Förtydligande om sömnad, broderi och tryck

Broderi på FIA 1986, FIA 8856-2000 och FIA 8856-2018 overaller får endast ske i det yttersta lagret. Sömnad av märken kan gå igenom alla lager, den tråd som används måste vara brandsäker likaså även märkets baksida. 
Tryck får endast utföras av tillverkaren, intyg om detta måste kunna uppvisas.

 

 

http://www.sbf.se/Nyheter/Officiellt/tekniksakerhetfortydligandeomsomnadbroderiochtryck/